فرمانده بسیج حوزه شهید بهشتی گوراب زرمیخ به درخواست فرمانده پایگاه بسیج پشتیر برادر حسین روان پاک  از مراحل ساخت پایگاه بسیج جدید بازدید نمودند.
دراین بازدید برادر حسین روانپاک که همزمان عضو شورای اسلامی روستای پشتیر نیز می باشد توضیحاتی در خصوص مراحل پیشرفت ساخت پایگاه دادند که برادر جارستان از سرعت کار ابراز رضایت نمودند.
همچنین از دیگر برنامه های عمرانی در دست اجرای پایگاه ساخت مسکن محرومین  میباشد که توسط برادر روان پاک در حال پی گیری است

http://up.poshtiri.ir/view/1683852/481140220.jpg http://up.poshtiri.ir/view/1683851/3392661186.jpg 

منبع:سایت شهدای پشتیر