وبسایت ها:

آموزش آنلاین

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

خبرخوان و گرداوری مطلب

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

سرویس های وبلاگ

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

اپ استور و مارکت ها

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

هتلداری و رزرواسیون

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

نیازمندی های عمومی

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

تامین کنندگان اینترنت و زیرساخت

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

خانواده و کودک

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

سینما و تئاتر

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

عکاسی

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

موسیقی

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

سلامت الکترونیک

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

سازمان های خیریه و غیر دولتی

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

نشریات و مجلات آفلاین و انتشارات

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

نقد وبررسی کالا و خدمات

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

ادبیات، شعر و کتاب

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

رادیو اینترنتی و پادکست

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:
نرم افزار ها:

اخبار و مجلات

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

کاربردی

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

سبک زندگی

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

ابزارها

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

سلامت و تندرستی

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

اجتماعی

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

سرگرمی

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

بازی ها

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

کتاب و مراجع

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

مذهبی

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

سیر و سفر

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها: